Story – Masked Prolouge

August 3, 2009

At home, Matsumoto Hikari is a cheerful, funny and beautiful girl. But at school, she is known as the “nerd/weirdo/outcast.” Since she moved from Japan to the Us, se wanted better grades so being anti-social would help her. One day, Kyle Johnson, the cutest and most popular boy from school and her classmate saw her sleeping under a tree behind their school. Her hair was fixed and her “just  for show” SUPER THICK glasses were off. He was then amazed at how beautiful she was. When she woke up, she saw him and made him swear that he wouldn’t tell anybody. But it came with a price, he can be all clingy around her. So what will people think when they see the most popular guy in school and the ugliest, anti-social girl together?

Advertisements

Alamat ng Marikina

June 30, 2009

Isang araw, ang alkalde ng isang bayan na hindi pa napapangalanan ay nakahanap ng isang sanggol sa harapan ng pintuan niya. Pinangalanan niya ito na Alice. Noong bata palang si Alice ay may lagi pumupuntang bata sa bahay nila. Ang pangalan ng batang iyon ay si Oz. Pareho sila ng araw ng kapanganakan, Hunyo 17. Parati pag kaarawan ni Alice ay nandoon si Oz sa bahay, pero noong naging 15 na sila ay hindi na pumunta sa bahay nila si Oz. Noong naging 18 na si Alice ay nilibot niya ang bayan at napunta siya sa isang tindahan ng sapatos. At ang nagtitinda ng mga sapatos na iyon ay si Oz. Noong nagkita sila ulet ay napaibig sila sa isat-isa. Pag-naging 20 na sila ay dapat ikakasal na sila. Noong pang-20 nilang kaarawan ay hinanap ni Alice ang totoo niyang mga magulang para imbitahin sa kasal niya sa susunod na buwan. Noong nahanap na niya ay nalaman niya na patay nap ala ang magulang nila. Sa tabi ng libingan ng totoong magulang niya ay nakita niya ang isang maliit na puntod na nakalagay ay; “ang nawala nilang anak na si Maria Kristina.” Doon niya nalaman na ang totoo niyang pangalan ay Maria Kristina. Noong araw na ng kasal nila ni Oz ay handang-handa na si Oz. Noong pagpunta niya sa silid ni Alice ay wala siya doon. Ang nakita nalang nila a ang sapatos niya at sa tabi ng sapatos niya ay nakalagay; “Ang pangalan ko ay Maria Kristina.” Noong nakita nila iyon ay sinabi ng alkalde; “Bumalik na siya sa lugar na pinanggalinan niya.” Pero dahil alam ng alkalde na nagmamahalan talaga sina Oz si Alice ay ginawa parin niyang opisyal ang kasal. Pinangalanan niya ang bayan nila sa anak niyang si Alice. Pero ang ginamit niyang pangalan ay ang totoong pangalan ni Alice. Kaya ang naging pangalan ng bayan na iyon ay Marikina.

Homework [AA Gr. 7]

June 29, 2009

Here is our list of HW:

HOMEWORK
 
Math: 1. Read
a.    Pages 2-12
b.    Pages 22-32
c.    Pages 334-354
d.    Pages 493-500
          2. Do (Pass in whole paper)
            a. Let’s Work Together
                 Page 10 B, C, and D #s 4-8 each
                 Page 12 On Your Own #s 4-16
               Answer Activity Sheet # 3
            b. Do pages 25-26 Let’s Work Together A, B, C #s 1-7 each
                      Page 27 On Your Own A #s 1-6, B #s 1-20
                Answer Activity Sheet # 4
            c. Do pages 340-341 Let’s Work Together B #s 1-20
                      page 342 On Your Own C# 1-6
                      Page 348 Let’s Work Together A #s 1-12
                      Page 349 On Your Own A #s 2,3,4,7 
            d. Pages 502 Let’s Work Together D #s 1-6
                             503 On Your Own #s 7-11
                             503 Take the Challenge #s 1-2
 
Filipino- Takdang aralin para sa Filipino 7
NOTE: Isulat sa notebook ang inyong mga sagot sa mga tanong sa   PAGTALAKAY SA DETALYE. Mangyaring isulat ang pahina ng aklat upang mas madali ang mga itong itama. SALAMAT
Basahin Pluma 7 : pp. 53-55
                                                        69-72
                                                        140-141
                                                        275-278
    Sagutan: pp. 52, 68
                          56-61
                           73-75
                          139, 141-145
                          274, 279-282
 
PROYEKTO: Gumawa ng sariling alamat tungkol sa lugar na iyong tinitirhan.   
     Gawin itong nasa anyong STORY BOOK. Gawing makulay at maayos ang 
     pagkasulat ng teksto. (submission: July 6)
 
Reading: Read
                 DOG OF POMPEII OWOR pp. 411-420
                LOST AND FOUND: Pompeii OWOR pp. 424-434
                Answer: Workbook pp. 102-104 and 106-107
                                Activity Sheet about PARTS OF A BOOK   
                  Review: PARTS OF A BOOK
                              SYNONYMS AND ANTONYMS 
 
A.P- Magsaliksik tungkol sa iyong sariling bayan. Ilagay ito sa short bond paper. Isulat ang sagot sa Filipino. Maging gabay ang mga sumusunod:
 
1st  page: Mapa
 
2nd page: History
 
·         Kasaysayan ng Lugar
·         Paano ito nagging isang bayan?
·         Saan nagmula  ang pangalan nito
 
3rd page: Pisikal na Kapaligiran
 
·         Location at Area
·         Topograpiya
·         Likas na Yaman at Kalagayan ng Likas na Yaman
·         Magagandang Tanawin (ilarawan ito)
 
4th and 5th page: Kultura
 
·         Tradisyon at Pagdiriwang
·         Mga Kilalang Mamamayan (3 tao sa iba’t ibang larangan)
 
6th page: Ipaliwanag and Cultural Solidarity
 
7th page: Sanggunian
 
·         Books
·         Articles
·         Internet Sources
 
Submission: July 6, 2009
It is considered as a graded quiz ( 25 pts.)
 
Language: 1. Do advance reading about properties of nouns/ pronouns and adjectives. Be ready for a quiz. 
                     2. Do writing activity unit 1- B (descriptive paragraph, script, double space) Submissiong is on July 6 (Intermmediate paper)
 
Science: 1. Study all topics in the 1st Quarter SMO
                  2. Make your own outline of the most important concepts in each topic/ lesson
                  3. Outline may be handwritten/ computerized for submission on July 6. You can use short bond paper.

07-Ghost [yaoi or not?]

June 29, 2009

Alot of people think that 07-Ghost is yaoi. But its not. In chap. 48 the main GIRL character will appear. I think her name is Ouka. She is the girl who holds the Eye of Raphael. Meaning she is the imperial princess of Barsburg empire. She runs away from the palace to obtain freedom. She has a dragon named Kururu, that she considers her best friend. Ouka and Teito have already met each other in the past when they were kids.

Here is a picture of Ouka and Teito together:

ouka and teito

ouka and teito