Homework [AA Gr. 7]

Here is our list of HW:

HOMEWORK
 
Math: 1. Read
a.    Pages 2-12
b.    Pages 22-32
c.    Pages 334-354
d.    Pages 493-500
          2. Do (Pass in whole paper)
            a. Let’s Work Together
                 Page 10 B, C, and D #s 4-8 each
                 Page 12 On Your Own #s 4-16
               Answer Activity Sheet # 3
            b. Do pages 25-26 Let’s Work Together A, B, C #s 1-7 each
                      Page 27 On Your Own A #s 1-6, B #s 1-20
                Answer Activity Sheet # 4
            c. Do pages 340-341 Let’s Work Together B #s 1-20
                      page 342 On Your Own C# 1-6
                      Page 348 Let’s Work Together A #s 1-12
                      Page 349 On Your Own A #s 2,3,4,7 
            d. Pages 502 Let’s Work Together D #s 1-6
                             503 On Your Own #s 7-11
                             503 Take the Challenge #s 1-2
 
Filipino- Takdang aralin para sa Filipino 7
NOTE: Isulat sa notebook ang inyong mga sagot sa mga tanong sa   PAGTALAKAY SA DETALYE. Mangyaring isulat ang pahina ng aklat upang mas madali ang mga itong itama. SALAMAT
Basahin Pluma 7 : pp. 53-55
                                                        69-72
                                                        140-141
                                                        275-278
    Sagutan: pp. 52, 68
                          56-61
                           73-75
                          139, 141-145
                          274, 279-282
 
PROYEKTO: Gumawa ng sariling alamat tungkol sa lugar na iyong tinitirhan.   
     Gawin itong nasa anyong STORY BOOK. Gawing makulay at maayos ang 
     pagkasulat ng teksto. (submission: July 6)
 
Reading: Read
                 DOG OF POMPEII OWOR pp. 411-420
                LOST AND FOUND: Pompeii OWOR pp. 424-434
                Answer: Workbook pp. 102-104 and 106-107
                                Activity Sheet about PARTS OF A BOOK   
                  Review: PARTS OF A BOOK
                              SYNONYMS AND ANTONYMS 
 
A.P- Magsaliksik tungkol sa iyong sariling bayan. Ilagay ito sa short bond paper. Isulat ang sagot sa Filipino. Maging gabay ang mga sumusunod:
 
1st  page: Mapa
 
2nd page: History
 
·         Kasaysayan ng Lugar
·         Paano ito nagging isang bayan?
·         Saan nagmula  ang pangalan nito
 
3rd page: Pisikal na Kapaligiran
 
·         Location at Area
·         Topograpiya
·         Likas na Yaman at Kalagayan ng Likas na Yaman
·         Magagandang Tanawin (ilarawan ito)
 
4th and 5th page: Kultura
 
·         Tradisyon at Pagdiriwang
·         Mga Kilalang Mamamayan (3 tao sa iba’t ibang larangan)
 
6th page: Ipaliwanag and Cultural Solidarity
 
7th page: Sanggunian
 
·         Books
·         Articles
·         Internet Sources
 
Submission: July 6, 2009
It is considered as a graded quiz ( 25 pts.)
 
Language: 1. Do advance reading about properties of nouns/ pronouns and adjectives. Be ready for a quiz. 
                     2. Do writing activity unit 1- B (descriptive paragraph, script, double space) Submissiong is on July 6 (Intermmediate paper)
 
Science: 1. Study all topics in the 1st Quarter SMO
                  2. Make your own outline of the most important concepts in each topic/ lesson
                  3. Outline may be handwritten/ computerized for submission on July 6. You can use short bond paper.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: